Radmin VPN – Tải xuống phần mềm VPN miễn phí
Kết nối các máy tính từ xa với mạng cục bộ
Tải xuống miễn phí
Tương thích với Windows 10, 7

Radmin VPN - Trợ giúp

Radmin VPN cho phép người dùng kết nối các máy trong một mạng ảo (VPN). Các máy tính trong mạng như vậy làm việc giống như khi kết nối với mạng LAN. Nhờ có sự tích hợp với phần mềm điều khiển từ xa Radmin, Radmin VPN cho phép bạn làm việc tại máy tính từ xa cứ như thể bạn đang ngồi trước máy tính.

Cách thiết lập kết nối trực tiếp bằng phần mềm miễn phí Radmin VPN
 1. Tải xuống và cài đặt Radmin VPN trên máy tính tại chỗ.

 2. Tạo mạng:

  • Nhấn nút "Tạo mạng".

  • Thiết lập Tên mạng và Mật khẩu.

  • Nhấn nút "Tạo".

  • Mạng mới sẽ xuất hiện trong cửa sổ chính của Radmin VPN.

 3. Tải xuống và cài đặt Radmin VPN trên máy tính từ xa.

 4. Chạy phần mềm và nhấn nút "Tham gia mạng".

  • Nhập Tên mạng và Mật khẩu trong hộp thoại.

  • Nhấn nút "Tham gia".

  • Mạng đã tạo lúc trước và các nút của mạng sẽ được hiển thị trong cửa sổ chính của Radmin VPN.

Kết nối giữa các máy tính đã được thiết lập thành công.

Cách điều khiển máy tính từ xa qua Internet
 1. Chạy Radmin VPN trên máy tính từ xa, tìm “Trợ giúp->Cài đặt Radmin Server” trong menu chính.

 2. Thêm người dùng và thiết lập quyền người dùng trong cài đặt cho Radmin Server.

 3. Tải xuống và cài đặt Radmin Viewer trên máy tính tại chỗ.

 4. Kết nối máy tính tại chỗ và từ xa thông qua Radmin VPN.

 5. Chọn: "Radmin-- > Điều khiển hoàn toàn" trong menu tắt của máy tính từ xa.

 6. Nhập tên người dùng và mật khẩu đã được thiết lập trong cài đặt của Radmin Server.

Tham gia máy chủ Radmin VPN Discord

Tải xuống miễn phí
Trợ giúp Hỗ trợ Cộng đồng Liên hệ Radmin Chính sách quyền riêng tư Tiếng Việt
Copyright © 1999-2021 Famatech Corp. Bảo lưu toàn quyền.