Radmin VPN – ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ VPN ฟรี
เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์จากระยะไกลเข้ากับหนึ่งเครือข่ายท้องถิ่น
ดาวน์โหลดฟรี
รองรับ Windows 10, 7

Radmin VPN - จากหน้าหลัก

Radmin VPN ให้ผู้ใช้สามารถเชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกันในเครือข่ายเสมือน (VPN) หนึ่งเดียว เครื่องคอมพิวเตอร์ในเครือข่ายดังกล่าวจะทำงานในแนวทางเดียวกับที่ทำงานโดยการเชื่อมต่อผ่านเครือข่าย LAN ด้วยการผสานรวมกับซอฟต์แวร์การควบคุมระยะไกล Radmin Radmin VPN ช่วยให้คุณสามารถทำงานบนคอมพิวเตอร์ระยะไกลได้เหมือนกับที่คุณนั่งทำงานอยู่หน้าเครื่องจริง

วิธีการตั้งค่าการเชื่อมต่อโดยตรงโดยใช้ซอฟต์แวร์ฟรี Radmin VPN
 1. ดาวน์โหลดและติดตั้ง Radmin VPN บนคอมพิวเตอร์ท้องถิ่น

 2. สร้างเครือข่าย:

  • กดปุ่ม "สร้างเครือข่าย"

  • ตั้งชือและรหัสผ่านของเครือข่าย

  • กดปุ่ม "สร้าง"

  • เครือข่ายใหม่จะปรากฎขึ้นในหน้าต่างหลักของ Radmin VPN

 3. ดาวน์โหลดและติดตั้ง Radmin VPN บนคอมพิวเตอร์ระยะไกล

 4. เรียกใช้ซอฟต์แวร์และกดปุ่ม "เข้าร่วมเครือข่าย"

  • ป้อนชื่อและรหัสผ่านของเครือข่ายในกล่องโต้ตอบ

  • กดปุ่ม "เข้าร่วม"

  • เครือข่ายที่ถูกสร้างขึ้นก่อนหน้านี้ และโหนดของเครือช่ายจะแสดงขึ้นมาในหน้าต่างหลักของ Radmin VPN

การเชื่อมต่อระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ถูกจัดสร้างสำเร็จ

วิธีการควบคุมคอมพิวเตอร์ระยะไกลผ่านอินเทอร์เน็ต
 1. เรียกใช้ Radmin VPN บนคอมพิวเตอร์ระยะไกล ค้นหา "วิธีใช้->ติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ Radmin" ในเมนูหลัก

 2. เพิ่มผู้ใช้ และกำหนดสิทธิผู้ใช้ในการตั้งค่าสำหรับ Radmin Server

 3. ดาวน์โหลดและติดตั้ง Radmin Viewer บนคอมพิวเตอร์ท้องถิ่น

 4. เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ท้องถิ่นและคอมพิวเตอร์ระยะไกลโดยใช้ Radmin VPN

 5. เลือก: "Radmin-- > การควบคุมทั้งหมด" ในเมนูลัดของคอมพิวเตอร์ระยะไกล

 6. ป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่ได้กำหนดไว้ในการตั้งค่าสำหรับ Radmin Server

เข้าร่วมเซิร์ฟเวอร์ Radmin VPN Discord

ดาวน์โหลดฟรี
มีข้อผิดพลาดของการสะกดคำหรือไม่ ให้เลือกและกดปุ่ม ctrl + enter

ข้อผิดพลาดของการสะกดคำ

นำเสนอแนวทางแก้ไข *จากหน้าหลัก การสนับสนุน เกี่ยวกับเร ชุมชน เกี่ยวกับเรา Radmin นโยบายความเป็นส่วนตัว ภาษาไทย
Copyright © 1999-2021 Famatech Corp. สงวนลิขสิทธิ์