Radmin VPN

Radmin VPN - Hjälp

Samband

Hur du ställer in en direktanslutning med den gratis mjukvaran Radmin VPN
 1. Hämta och installera Radmin VPN på den lokala datorn.

 2. Skapa nätverk:

  • Tryck på knappen "Skapa nätverk".

  • Ställ in nätverksnamn och lösenord.

  • Tryck på knappen "Skapa".

  • Det nya nätveket visas i huvudfönstret i Radmin VPN.

 3. Hämta och installera Radmin VPN på fjärrdatorn.

 4. Starta mjukvaran och tryck på knappen "Gå med i nätverk".

  • Ange nätverksnamn och lösenord i dialogrutan.

  • Tryck på knappen "Gå med".

  • Det tidigare skapade nätverket och dess noder visas i huvudfönstret i Radmin VPN.

Anslutningen mellan datorer har upprättats. Du kan kontrollera anslutningen genom att anropa kommandot "ping" från fjärrdatorns snabbmeny.

Hur du kontrollerar fjärrdator via Internet
 1. Kör Radmin VPN på fjärrdatorn, hitta "Hjälp->Installera Radmin Server" i huvudmenyn.

 2. Lägg till användare och ställ in användarrättigheter i inställningar för Radmin Server.

 3. Anslut lokal dator och fjärrdator med Radmin VPN.

 4. Välj: "Radmin-- > Full kontroll" i fjärrdatorns genvägsmeny.

 5. Ange användarnamn och lösenord som har ställts in i inställningar för Radmin Server.

Felsökning

Hur man spelar med Radmin VPN

Följ den här länken för alla befintliga instruktioner.

Om spelet inte finns med i listan kan du prova Hamachi-instruktioner; De fungerar ofta.

För att spela med dina vänner kontrollerar du följande:

 1. Du är inom samma Radmin VPN-nätverk

 2. Du har samma spelversion

 3. Värdspelaren lade till spelet i brandväggsundantag (eller stängde av brandväggen).

Varför kan jag inte se spelservrar i spelnätverken?

Kanske för tillfället är du den enda som spelar det här spelet. Försök ansluta senare eller bjud in en vän att gå med.

Jag kan inte ansluta till en fjärrdator

Kontrollera brandväggs- och antivirusinställningarna på den lokala datorn och fjärrdatorn. Radmin VPN och spelet bör inte blockeras av antivirus eller brandvägg (alternativt kan du inaktivera dem).

Varför är anslutningen Relä/TCP?

En Relay/TCP-anslutning upprättas när en direkt anslutning inte kan upprättas. Försök att gå med i ett av spelnätverken. Om de flesta anslutningarna till deltagarna i spelnätverket är Relay/TCP, är orsaken till detta troligtvis på din Internetleverantörssida. Att få en offentlig IP-adress från din leverantör eller ansluta via en annan Internet-leverantör kan vara till hjälp.

1603-fel vid installationen eller eller installation avbryter/kraschar

I det här fallet avinstallera Radmin VPN, starta om datorn, inaktivera antivirusprogrammet, installera Radmin VPN. Om detta inte hjälpte, skapa en biljett.

Radmin VPN visar statusen "Tjänsten har inte startats"

Klicka på den runda knappen i Radmin VPN för att starta tjänsten.

Radmin VPN visar statusen "Väntar på svar från nätverkskortet"

I det här fallet avinstallera Radmin VPN, starta om datorn, inaktivera antivirusprogrammet, installera Radmin VPN. Om detta inte hjälpte, skapa en biljett.

Jag kan inte ta bort Radmin VPN

Om du har problem med att ta bort Radmin VPN använder du ett Microsoft-verktyg.

 1. Ladda ner verktyget och kör det.
 2. Klicka på nästa och välj avinstallera.
 3. Välj Radmin VPN-programmet och klicka på nästa.
 4. Vänta tills verktyget har avslutat arbetet och starta om datorn.

Gå med i Radmin VPN Discord-server

Gratis hämtning
Felstavning? Välj den och tryck på ctrl + retur
Felstavning

Erbjud en lösning *Hjälp Support Grupp Om oss Radmin Säkerhet Sekretesspolicy Svenska
Copyright © 1999-2024 Famatech Corp. Alla rättigheter förbehålls.