Radmin VPN – ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ VPN ฟรี
เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์จากระยะไกลเข้ากับหนึ่งเครือข่ายท้องถิ่น
ดาวน์โหลดฟรี
รองรับ Windows 10, 7

Radmin VPN - นโยบายความเป็นส่วนตัว

ขอขอบคุณที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ของ Famatech ที่ www.radmin-vpn.com เราให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการดูแลและปกป้องข้อมูลส่วนตัวของคุณ เราจึงมีความยินดีนำเสนอนโยบายการเก็บรักษาข้อมูลนี้เพื่อแจ้งหลักเกณฑ์การรวบรวมและใช้งานข้อมูลของเรา

การจัดเก็บข้อมูล

คุณสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราโดยไม่ต้องระบุตัวตนหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ไซต์ของเรามีการจัดเก็บข้อมูล เช่น โดเมน ที่อยู่ IP ประเภทเบราเซอร์และระบบปฏิบัติการเพื่อประเมินแนวโน้มและสถิติการใช้งานไซต์ ทั้งนี้ข้อมูลดังกล่าวไม่สามารถบ่งชี้ตัวบุคคลได้แต่อย่างใด

การใช้ข้อมูลของเรา

ข้อมูลส่วนตัวที่คุณแจ้งจะถูกใช้ตามวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น เช่น เพื่อการติดต่อ เพื่อดำเนินการตามสั่ง เพื่อลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ ฯลฯ Famatech อาจใช้ข้อมูลที่คุณจัดหาให้ตามความจำเป็นเพื่อช่วยในการจัดหาบริการลูกค้าที่เหมาะสมสำหรับคุณ Famatech ยังอาจใช้ข้อมูลติดต่อของคุณเพื่อแจ้งข่าวเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่คุณจัดซื้อ รวมทั้งแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่หรือแผนส่งเสริมการขายต่าง ๆ

ความปลอดภัยของข้อมูล

Famatech จะปกป้องข้อมูลส่วนตัวของคุณอย่างเต็มที่ และป้องกันไม่ให้ข้อมูลของคุณสูญหาย ถูกใ้ช้งานอย่างไม่เหมาะสม ถูกเรียกค้นโดยผู้ไม่ได้รับอนุญาต ถูกเปิดเผย ดัดแปลงหรือทำลายทิ้ง ข้อมูลส่วนตัวของคุณ รวมทั้งอีเมลแอดเดรสจะถูกใช้เพื่อการดำเนินการภายในเท่านั้น โดยจะไม่มีการจัดจำหน่ายหรือแชร์ใช้กับบุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องกับ Famatech หรือแม้แต่กับผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองจากเรา ยกเว้นเป็นการเปิดเผยข้อมูลตามข้อบังคับของกฎหมาย

เข้าร่วมเซิร์ฟเวอร์ Radmin VPN Discord

ดาวน์โหลดฟรี
มีข้อผิดพลาดของการสะกดคำหรือไม่ ให้เลือกและกดปุ่ม ctrl + enter

ข้อผิดพลาดของการสะกดคำ

นำเสนอแนวทางแก้ไข *จากหน้าหลัก การสนับสนุน เกี่ยวกับเร ชุมชน เกี่ยวกับเรา Radmin นโยบายความเป็นส่วนตัว ภาษาไทย
Copyright © 1999-2021 Famatech Corp. สงวนลิขสิทธิ์