Radmin VPN
Kết nối các máy tính từ xa với mạng cục bộ
Tải xuống miễn phí
Tương thích với Windows 11, 10, 8, 7

Trang web Radmin VPN - Chính sách quyền riêng tư

Cảm ơn bạn đã ghé thăm trang web của Famatech tại www.radmin-vpn.com. Chúng tôi cam kết mạnh mẽ với việc tôn trọng và bảo vệ quyền riêng tư của bạn. Về việc này, chúng tôi vui lòng cung cấp Chính sách quyền riêng tư này nhằm mô tả việc thu thập thông tin để sử dụng của chúng tôi.

Thu thập thông tin

Bạn có thể truy cập trang web của chúng tôi mà không cần nêu danh tính bản thân hoặc tiết lộ bất kỳ thông tin cá nhân nào. Trang web của chúng tôi thu thập thông tin như tên miền, địa chỉ IP, kiểu trình duyệt và hệ điều hành để xác định xu hướng và thống kê trang web, nhưng thông tin này không xác định danh tính cá nhân của bạn.

Cách chúng tôi sử dụng thông tin

Thông tin cá nhân bạn cung cấp sẽ được sử dụng đúng mục đích của việc cung cấp thông tin này – để liên hệ với bạn. Famatech cũng có thể sử dụng bất kỳ thông tin nào bạn đã cung cấp theo sự cần thiết một cách hợp lý để cung cấp dịch vụ hỗ trợ khách hàng cho bạn.

Bảo mật thông tin

Famatech sẽ bảo vệ nghiêm ngặt tính bảo mật của thông tin cá nhân của bạn, bảo vệ chống lại sự mất mát, sử dụng sai, truy cập trái phép, tiết lộ, thay đổi hoặc phá hủy dữ liệu. Dữ liệu cá nhân của bạn, bao gồm địa chỉ email, chỉ được sử dụng cho các mục đích nội bộ và chúng tôi không bao giờ bán hoặc chia sẻ dữ liệu cho bất kỳ người nào bên ngoài Famatech, trừ khi chúng tôi tiết lộ thông tin nhằm đáp ứng một yêu cầu thực thi pháp luật.

Tham gia máy chủ Radmin VPN Discord

Tải xuống miễn phí
Lỗi chính tả? Chọn lỗi rồi nhấn ctrl + enter
Lỗi chính tả

Đề xuất giải pháp *Trợ giúp Hỗ trợ Cộng đồng Liên hệ Radmin Bảo mật Chính sách quyền riêng tư Tiếng Việt
Copyright © 1999-2024 Famatech Corp. Bảo lưu toàn quyền.