Radmin VPN
Pripojenie vzdialených počítačov k jednej lokálnej sieti
Prevziať zadarmo
Kompatibilné so systémom Windows 11, 10, 8, 7

Zásady ochrany osobných údajov webovej lokality produktu Radmin VPN

Ďakujeme, že ste navštívili webovú stránku spoločnosti Famatech na www.radmin-vpn.com. Plne sa zaväzujeme, že budeme dodržiavať a ochraňovať vaše súkromie. Za týmto účelom vám s potešením poskytujeme zásady ochrany súkromia, ktoré opisujú naše zhromažďovanie a používanie informácií.

Získavanie informácií

Môžete navštíviť našu stránku bez toho, aby ste museli uvádzať svoju totožnosť či akékoľvek osobné informácie. Naša stránka zhromažďuje informácie, ako napríklad doménu, IP adresu, typ prehliadača a operačného systému na účely vytvorenia údajov na trend tejto stránky a štatistiky, tieto informácie vás však osobne neidentifikujú.

Ako používame informácie

Osobné údaje, ktoré ste poskytli, sa použijú na účel, za ktorým boli poskytnuté, – na vaše kontaktovanie. Spoločnosť Famatech môže tiež použiť akékoľvek údaje, ktoré ste poskytli, podľa reálnych potrieb, aby vám poskytla zákaznícku podporu.

Bezpečnosť informácií

Spoločnosť Famatech bude prísne chrániť vaše osobné informácie, bude chrániť vaše údaje pred únikom, zneužitím, neopráveneným prístupom, zverejnením, úpravou či poškodením. Vaše osobné údaje vrátane vašej emailovej adresy sa použijú iba na interné účely a nikdy sa nebudú predávať ani posyktovať nikomu mimo spoločnosti Famatech, pokiaľ nebudeme musieť zverejniť informácie v odpovedi na žiadosť orgánov presadzovania práva.

Pripojte sa k serveru Radmin VPN Discord

Prevziať zadarmo
Pravopisná chyba? Vyberte ju a stlačte tlačidlá ctrl + enter
Pravopisná chyba

Ponúknuť riešenie *Pomocník Podpora Komunita O nás Radmin Zabezpečenie Zásady ochrany súkromia Slovenčina
Copyright © 1999-2024 Famatech Corp. Všetky práva vyhradené.